6 Şubat 2013 Çarşamba

Dingili kırıklar

“Dingili kırık”, bir köylü deyimidir. Daha önce söylenmemiş olsaydı, şu kolaj çalışmasındakiler için de söylenebilirdi. Çünkü hiçbir ilkeleri yok, belki hayat boyunca da olmamıştır. İdeolojisiz yaşıyorlar daha doğrusu, hep bir ağızdan reddediyorlar da. İdeolojisi olmayan mı vardır diye sorsak “kem kümlerle” geçiştirirler. Oysa ideolojisi olmayan tek canlı türü: bir hayvanlar, iki otlardır. Başlarındaki Tayyip kliği reddedince onlar koro şeklinde inkâr ediyorlar, yok sayıyorlar ama o yok saydıkları ve “bitti” dedikleri ideolojilere de, saldırmaktan vaz geçmiyorlar. Elbette Amerikan emperyalizmine bağlılık dışında. Öyle garip bir durumları var. Ne gam(!) kırık dingilin de bir ucu boyunduruğa bağlıdır ya, kader çizgileri de oraya yani Pentegon’a, Beyaz Saray’daki Oval Ofislere bağlamışlar.

Bir insanın yaşamındaki kırılma noktalarını alt alta yazarsanız, kişiliğinin röntgeni çıkar ortaya, biz o röntgeni böyle vermeye karar verdik. Öyle ya her döneğin (dingil) kendini açıklayış biçimi (tarzı) farklıdır. O dönekler silsilesinin bir bölümünü veriyoruz. 

Hiç yorum yok: