29 Mayıs 2012 Salı

Mukadderat!

Beylerin, ağaların, paşaların, padişahların ve padişah bozuntularının planları boşa. Tam asayiş berkemal, çıt çıkmıyor kimseden diye düşünebilirler. İşte bu çıt çıkmayan sesler arasında, emekçi halkların homurtuları ile yürekleri ağızlarına gelecek, tıpkı işçilere AKP iktidarının reva gördüğü 3,5’luk zam önerisinde de olduğu gibi. Oradan da gördük başbakan “Yusuf, yusuf” bi’şekilde her şey yolundaymış gibi patronlara reklam çektirtip, tıkırındaymış gibi reklam çektirmeye benzemiyor bu işler. Diyalektik diyoruz anlamıyorlar… Kaderciler, öyleyse anlayacakları dilde konuşalım. Çünkü kaderlerinde var, en rahat, en güçlü göründükleri anda bile onları tarihin çöplüğünden atacak büyük bir sarstındı yaratacağız… Sesi duyuluyor sarsıntının hem de en derinden… İhtimal değil, mukadderat!
Yıkılacaklar!

Hiç yorum yok: