21 Nisan 2012 Cumartesi

Bağımsızlık ve sosyalizm için 1 Mayıs'a. .

Türkiye’de 1 Mayıs’ın başka ülkelerden farklı bir anlam taşıdığı açık, yasakçı, sınıf bilincinden uzak ve ’77 - 1 Mayıs’ındaki katliam, sermaye devletinin sosyalist solun toplumsal muhalefetine tahammülsüzlüğü 1 Mayıs’ı bir yandan siyasal açıdan önemli kılarken, bir yandan da içini boşaltmaya – içerisizlikleştirmeye çalışıyor. İşçi sınıfının, devrimci örgütlerin mücadelesini tuzağa düşürmeye ve boğmaya çalışıyor. AKP iktidarı ülkede kendini bir yandan anti-militarist göstererek diğer yandan da Amerikancı militarist politikalarını Ortadoğu’da göstermek için cansiperane bir şekilde savaş veriyor. Bunu da işçilerin, emekçilerin haklarını gasp ederek, zamcı, yoksullaştırıcı uygulamaları ve gerici dayatmaları, emekçi kitlelere, kadına, gence, sanata düşman bir şekilde uygulamaya çalışıyor.
Diyoruz ki, bu savaş çığırtkanlığı karşısında, ülkeyi ortaçağ karanlığına götürmeye çalışanlara (emperyalizme, kapitalizme ve faşizme) karşı ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ şiarını dillendirmek: Kürtlerin, Türklerin, Ermenilerin, Rumların, Sunilerin, Alevilerin ve Anadolu’da yaşayan tüm diğer azınlıkların bağımsızlığını istemek demektir. Bu yüzden de bağımsızlık ve sosyalizm ışığında 1 Mayıs’ta halklar sokaklarda sesini yükseltmelidir…
FKBC’ | YN!’

Hiç yorum yok: